BRUS IT

Ondersteuning in automatisering

Tom Brus – Zeist – brusit@gmail.com

Geworteld in tientallen jaren software ervaring kunnen wij de volgende expertise aanbieden:


Software Factories

Wij kunnen u helpen uw software-ontwikkelingsproces te automatiseren. Wij bieden ondersteuning in het analyseren en modelleren van bestaande werkwijzen zodat deze gestroomlijnd en geautomatiseerd kunnen worden. Wij maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van open source tools in de MDE arena (Model Driven Engineering). Bovendien zal de uiteindelijke oplossing altijd uw eigendom blijven en streven wij ernaar dat uw mensen zoveel mogelijk zelf het onderhoud kunnen doen.


Wij werken binnen de Modeling Value Group nauw samen met andere MDE georiënteerde bedrijven, daarmee kunnen we uit een brede expertise putten.


Software ontwikkeling, analyse

Software ontwikkeling is een breed vakgebied. De analyse van een probleem is doorgaans belangrijker dan de implementatie taal of omgeving. De kwaliteit van de analyse is doorslaggevend voor het succes en kan slechts door degelijke kennis in combinatie met jarenlange ervaring gegarandeerd worden. Wij kunnen u helpen in deze analyse fase.


Software ontwikkeling, implementatie

Ook in de implementatie fase kunnen we u van dienst zijn. Wij voelen ons als een vis in het water in de volgende omgevingen: Java, C++, Linux, Embedded.


Software ontwikkeling, trouble shooting

Mochten er in uw bestaande software problemen zitten die uw eigen team niet goed kan vinden of geen tijd voor heeft dan kunnen we inspringen om als trouble shooter de vinger op de zere plek te leggen. Vooral in Java projecten waar threading, memory leaks en performance issues vaak voor problemen zorgen hebben we ons nut bewezen.Neem gerust contact op met ons voor meer informatie en overleg:


Tom Brus-Ernst Casimirlaan 46-3708 CK Zeist-0655114422-kvk 30231823 – BTW NL0935.52.300.B02

brusit@gmail.com

www.brusit.nl